Wat is kinder- en jeugdpsychotherapie?

Wat is kinder- en jeugdpsychotherapie?

Kinder- of jeugdpsychotherapie is bedoeld om een kind of jongere met psychische klachten en/of gedragsproblemen te helpen. Soms ervaren zij de problemen zelf niet als zodanig, maar lijdt de omgeving onder hun gedrag. Psychotherapie kan nodig zijn wanneer andere vormen van begeleiding, zoals door school of maatschappelijk werk, niet voldoende resultaat hebben gehad.

 
 

Verschillende klachten en hun oorzaken

 

Verschillende klachten en hun oorzaken - meisje met buikpijn

Problemen kunnen van uiteenlopende aard zijn en kunnen verschillende typen klachten tot gevolg hebben. Soms uit zich dit in piekeren, angst of gevoelens van minderwaardigheid of somberheid. Andere klachten manifesteren zich in relatie met anderen, zoals liegen pesten en agressief gedrag. 
Er kan sprake zijn van eet-, slaap- en zindelijkheidsproblemen of van lichamelijke klachten die niet medisch te verklaren zijn. 

Soms zijn er problemen in de opvoeding, met het gedrag op school of de leerprestaties. Klachten kunnen specifiek zijn; bijvoorbeeld bang zijn voor de tandarts, maar soms ook vaag van aard; het kind is voortdurend somber of angstig. In sommige gevallen is er een duidelijke reden voor de klachten bijvoorbeeld een ernstige gebeurtenis zoals het verlies van een geliefd iemand of een ziekenhuisopname. In andere gevallen ligt de oorsprong meer in de manier van omgang van de gezinsleden.

 
 

Relaties

Complexe relaties en ervaringen met ouders, broers en zussen kunnen kinderen en jongeren zodanig emotioneel belasten dat zij vastlopen in hun ontwikkeling. Tenslotte zijn er problemen die bij een bepaalde levensfase horen, zoals emotionele en lichamelijke ontwikkeling bij jongeren in de puberteit.

Relaties - broer en zus helpen met huiswerk
 
 

Praktijk24seven

Adres: Brugsestraat 67, 2587XR Den Haag
Tel: (+31) 70 338 77 17
E-mail: jacqueline.dicke@guicherit.net

Welkom