Tarieven & Vergoedingen

Foto 10 Iedere Nederlander is verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten, waaronder psychotherapie. Er worden echter geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De zorgaanbieder noteert in de DBC de diagnose en alle activiteiten, zoals gesprekken, medicatie, testen etc., die er in het kader van onderzoek en behandeling worden verricht. Als de behandeling afgerond is sluit de zorgaanbieder de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling heeft gekost. Wat er met de rekening gebeurt, hangt af van de vraag wat voor soort polis u hebt en of uw zorgaanbieder een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar.

Als wij een overeenkomst met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten dan geldt:

Een naturapolis

De zorgaanbieder stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Indien wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten geldt:

Een restitutiepolis

De zorgaanbieder stuurt aan het einde van de behandeling de rekening naar u. U maakt zelf met de zorgverzekeraar afspraken over een betalingsregeling tijdens de behandeling. Meestal vergoeden zorgverzekeraars ca 80% van het gemiddelde tarief. Sommige verzekeraars vergoeden echter slechts 60%.

Welkom