Tarieven & Vergoedingen

Tarieven & Vergoedingen

Praktijk 24seven heeft een contract met de gemeente H10 waardoor de zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt vergoed. 

Vergoedingen

Voor Jeugdhulp is een contract afgesloten met de gemeente H10, het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, en werken voor de Transitie Jeugdzorg samen met: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Den Haag, Voorschoten, Wassenaar, Westland, en Zoetemeer. Alle zorg aan jongeren en gezinnen uit deze regio wordt volledig vergoed, mits comform de afspraken met de gemeente. 

Om voor vergoeding van een behandeling in aanmerking te komen d ient u altijd in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief van huisarts, specialist of een andere jeugdinstelling! 

Indien een jongere gedurende de behandeling 18 jaar wordt en daardoor niet meer onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet valt, wordt de zorg niet langer door de gemeente vergoed. 

Kosten

Voor cliënten die kiezen voor de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen: 

Gespecialiseerde GGZ: Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de g-ggz. 

Uiteraard wordt u vooraf geïnformeerd wanneer deze keuze aan de orde is. 

Duur sessie

Een sessie bestaat uit maximaal vijfenveertig minuten voor de feitelijke individuele behandeling. Verder bestaat de sessie uit 15 minuten voorbereiding voor de behandelende psycholoog. 

Afzeggen afspraak

Afspraken dienen minstens 24 uur van tevoren te worden afgezegd. U kunt mij bellen op mijn praktijknummer en uw boodschap inspreken. Ik neem dan contact met u op om een nieuwe afspraak te maken. U kunt me uiteraard ook een berichtje mailen om een afspraak af te zeggen of te verzetten. 

Voorwaarden voor No-show

Cliënten dienen afspraken op tijd af te zeggen, bv. bij ziekte, een ongeval en/of overmacht. De behandeling kan pas voldoende effect sorteren bij het nakomen van de behandelafspraken. Wanneer afspraken regelmatig niet nagekomen komen, zal dit een onderwerp zijn in de behandeling. Er wordt gekeken naar de planning en de organisatie van afspraken. De vraag is ook of iemand voldoende gemotiveerd is voor bijvoorbeeld. Er wordt dan gezocht naar een passende oplossing, zoals een andere behandelmethode en/of behandelaar. 
Afspraken korter dan 24 uur van tevoren afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.

 

Praktijk24seven

Adres: Brugsestraat 67, 2587XR Den Haag
Tel: (+31) 70 338 77 17
E-mail: jacqueline.dicke@guicherit.net

Welkom