Wat doet een kinder/jeugdpsychotherapeut?

Wat doet een kinder- / jeugdpsychotherapeut?

 

De therapeut houdt rekening met het feit dat kinderen en jongeren in ontwikkeling zijn en zorg behoeven. De therapeut kan kiezen voor een directe of meer indirecte aanpak van de problemen. 

Bij de directe aanpak kan samen met het kind geïnventariseerd worden, waar het bang voor is, waar dat mee te maken heeft en hoe het kind zelf denkt over mogelijke oplossingen. Dit betekent meestal dat het kind kan zeggen wat er aan de hand is, dat het probleem is af te bakenen en dat een doelgerichte aanpak een geschikte methode is.

  

Bij een indirecte manier van werken wordt het kind gevraagd om uit te drukken wat het bezighoudt. Voor jonge kinderen is het spel de meest gangbare manier om zich uit te drukken. Bij oudere kinderen is een gesprek een belangrijker middel. 

 
 

Wat er aan de therapie vooraf gaat

Als het om een kind gaat, zal de psychotherapeut meestal eerst een gesprek voeren met de ouders of verzorgers van het kind. In dit gesprek kan de psychotherapeut zich een eerste indruk vormen van de problemen en klachten. Soms is er al informatie van school of van een ander hulpverleningsinstituut, soms zal de psychotherapeut daar informatie willen inwinnen. Vaak is het gewenst om een psychologisch onderzoek te doen dat meer informatie geeft over de persoonlijkheid van het kind. Een aanvullend onderzoek, gericht op de prestaties en het functioneren op school, kan nodig zijn bij leerproblemen.

Download de Amneselijst 

Aziatisch meisje laat vrolijke tekening zien - aan de therapie vooraf
 
 

Gesprekken en creatieve technieken

Ik gebruik gesprekken en creatieve technieken om het kind te helpen uiten wat het bezighoudt. Voor jonge kinderen is het soms fijn om te praten tijdens het spelen of tekenen. De therapeut inzicht krijgen in hoe het kind zijn leven ervaart en proberen te begrijpen hoe de problemen zijn ontstaan. Daarnaast vinden ook gesprekken plaats, waarin het kind kan praten over zijn leven thuis, op school, of elders. Het belang van gesprekken als middel om contact te maken met het kind neemt toe naarmate het kind ouder wordt. 

 
 

Welke procedures worden er bij de behandeling gevolgd?

Tiener kijkt weg van laptop - procedures

Als het om een kind gaat, zal de psychotherapeut meestal eerst een gesprek voeren met de ouders of verzorgers van het kind. In dit gesprek kan de psychotherapeut zich een eerste indruk vormen van de problemen en klachten. Soms is er al informatie van school of van een ander hulpverleningsinstituut, soms zal de psychotherapeut daar informatie willen inwinnen. 
Vaak is het gewenst om een psychologisch onderzoek te doen dat meer informatie geeft over de persoonlijkheid van het kind. Een aanvullend onderzoek, gericht op de prestaties en het functioneren op school, kan nodig zijn bij leerproblemen.

 
 

Groepsprojecten

Teener Talk

Een praatgroep voor meisjes (12-14 jaar en 15-18 jaar). Deze praatgroep wordt ook aan Engelstalige meisjes aangeboden.

Zigzaggroep 

Een groep voor kinderen uit een echtscheidingssituatie (8-12 en 12-16 jaar). Deze Zigzaggroep wordt ook aan Engelstalige kinderen aangeboden.

Een Schema therapiegroep 

Een groep waar kinderen (8-12 en 12-16 jaar) leren om negatieve denk- en gedragspatronen te onderkennen en te veranderen in gezonde manieren om goed te functioneren. Ook deze groep wordt aan Engelstalige kinderen aangeboden.

Ouderbegeleiding - meisje eenzaam in de klas - buitensluiten
 
 

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding - meisje eenzaam in de klas - buitensluiten

Kinder- en jeugdpsychotherapie vindt plaats in nauwe samenwerking met de ouders, vervangende verzorgers of met het hele gezin. Naast de behandeling van het kind, is er altijd een vorm van ouderbegeleiding. Omdat kinderen zijn ingebed in een gezin is het noodzakelijk om enerzijds het kind te helpen en anderzijds afstemming te zoeken met de ouders of opvoeders. Wanneer kinderen in een tehuis of pleeggezin wonen geldt dat ook. De begeleiding van kind en ouders kan verschillende vormen aannemen.

 
 

Het resultaat

Wanneer de behandeling aanslaat zal het resultaat te zien zijn in het afnemen van de klachten. Het kind of de jongere functioneert beter op alle levensgebieden: thuis, op school, in de omgang met vriendjes. Een kind zal zich vrijer bewegen, zich zekerder voelen, meer durven. Een jongere zal meer greep krijgen op wie hij is, wat hij wil en de omgang met anderen beter kunnen hanteren.

Tiener springt vrolijk in de lucht - resultaat
 
 

Hoe lang duurt de behandeling?

Van tevoren is niet precies te zeggen hoelang de behandeling zal duren. Bij een afgebakend probleem, zoals b.v. faalangst op school, zal de behandeling doorgaans kortdurend zijn; dat wil zeggen: enkele sessies in de loop van ca. een half jaar. Bij hardnekkige of complexe problemen kan de behandeling één tot drie jaar.

 
 

Praktijk24seven

Adres: Brugsestraat 67, 2587XR Den Haag
Tel: (+31) 70 338 77 17
E-mail: jacqueline.dicke@guicherit.net

Welkom